Sosyoloji

Sosyoloji, kendi alanında en heyecan verici, dikkate değer ve popüler ders kitaplarından biridir.

Kuramsal, uygulamalı ve açıklayıcı tartışmaların kolay anlaşılabilir bir karışımını sunan Sosyoloji, bilgi, anlama ve güveni birlikte oluşturmaya özen göstermiştir. Kitabın önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:
– her bölüme özgü anahtar kavramların bir listesini içeren bölüm amaçlarına yer vermesi,
– kitabın arkasında verilen tam, ayrıntılı bir sözlükçeyle desteklenen sayfa kenarı kavram tanımları,
– daha geniş okuma yapmak için gereken materyal ve teşvikle alternatif yollar yaratmak için metnin ilgili bölümlerini birbirine bağlayanbağlantılar kutuları,
– daha ileri düzeyde okuma, yazma ve proje çalışmalarını amaçlayan, gerek metin içine yerleştirilmiş gerekse bölüm sonlarında verilen düşünmeye yönelik sorular,
– konuya göre sistematik biçimde organize edilen açıklayıcı okuma listeleri,
– yeniden inceleme ve gözden geçirip düzeltme yapmayı kolaylaştırmak için her bölümün sonunda verilen kısa özet bilgiler.

Yazar: Kişisel Gelişim Genel