Holistik İletişim

HOLİSTİK NEDİR?

Tam mesaj ya da tam kayıt demek olan Hologram kelimesinden türetilmiştir ve eksiksiz bütünlük anlamına gelir. Bizlere, varolan her birimin, evrenin bütün bilgilerine sahip bulunduğu gerçeğini açıklar.
Holistik Düşünce; evrendeki herşeyin aynı bütünün parçaları olduklarını, birbirlerinden haberdar olarak tek bir sistem şeklinde hareket ettiklerini ve birbirleriyle ilişki, iletişim ve etkileşim içinde bulunduklarını ortaya koyar.
Varolan her birim, diğerlerini etkileme, değiştirme ve yönlendirme özelliğine sahiptir. Bu nedenle de, en küçük bir birim bile gereklidir, önemlidir ve değerlidir.

Yazar: Kişisel Gelişim Genel