Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi

Gelişim, insana özgü olarak düşünüldüğünde kuşkusuz bir insanlık gerçeği olarak yorumlanabilir. Var olmaya, büyümeye, olgunlaşmaya, daha sağlıklı insan anlamda gelişimin sorunları daha sağlıklı, daha yetkin, daha başarılı insan olma koşullarını arayan bir bilimin sorunlarıdır aynı zamanda.

İnsan, biyolojik, psikolojik ve sosyal-ekonomik gerçeklikle soyutlamadan, ayırmadan temellendirmek, bu kitabın temel bakış açısını oluşturmaktadır.

Kitabın ilk basımından bu yana geçen 12 yıl içinde psikoloji ve eğitim alanlarında yapılan araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanılan testlerin sayısal olarak bir hayli yol aldığı, ancak psikometrik niteliklerinde ve telif test sayısında umulan düzeyde ilerleme olmadığını gördüm. Kitabın ilk basımında olduğu gibi bu genişletilme çalışmasında da testlerin örneklemi tüm Türkiyeyi temsil edecek düzeyde olmamış, yalnızca İstanbul ve Ankaradan elde edilen kaynaklarla yetinilmiştir. Başlıca kaynaklar Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Eğitim Bölümlerinde tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri, Psikoloji Dergisi (1994 – 2004 yılı sayıları) ve testlerin yer aldığı sınırlı sayıda psikoloji ve psikiatri kitabından oluşmuştur. Bu nedenle kitabın başlığını Türkiyede Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler: Bir Başvuru Kaynağı (Genişletilmiş İkinci Basım) olarak değiştirdim.

Yazar: Kişisel Gelişim Genel