Ericksoncu Psikoterapi

Amerikalı psikiyatrist ve psikoterapist olan Milton Erick-son, tedavi amaçlı hipnoz ve telkini İlle kullanan doktordur. Bu hipnoz ve telkin tekniklerinin kökeni, Ericksonun 17 yaşında geçirdiği çocuk felcine kadar gider. Yürümek için kendine verdiği telkinler dolaylı telkin yönteminin ilk nüveleridir. Söz konusu yöntem, telkini bilincin değil bilinç dışının deşifre etmekte olduğunu, böylece uyarılan hayal gücünün vücuda, bilincin verebileceğinden daha güçlü bir motivasyon sağladığını işaret etmektedir. Kendi üzerinden bir iyileşme yönteminin keşfini, daha sonraları bir doktor ve psikoterapist olarak hem teorik bilginin geliştirilmesine hem de uygulama yöntem ve araçlarının çeşitlendirilmesi üzerine çalışan Milton Ericksonun öğretisi şu temeller üzerine yapılanır:

Her insan yegâne bir bireydir. Bu yüzden onun ihtiyacına has özel bir psikoterapi/hipnoterapi formüle edilmelidir.Yoksa insanı sisteme uydurmaya çalışmak bir sonuç vermez.Her insanda karşılaşacağı problemlerin üstesinden gelmesine yetecek bir iç güç/kaynak vardır. Terapistin görevi, kişinin bu güç ve kaynaklara erişmesini ve kullanmasını sağlamak olmalıdır.Ericksoncu Psikoterapi adlı eser bir kongre sunumları derlcmesidir. 1983 tarihinde Phoenix-Arizonada, Erickson adına düzenlenen ikinci uluslar arası katılımlı Ericksoncu Psikoterapi Kongresinde tartışılan konulan İçermektedir. Bu bağlamda, elinizdeki kitap, psikoterapist ve hipnoterapsitlcr için teorik ve teknik konuları içermektedir.

Yazar: Kişisel Gelişim Genel