Ekip Çalışması ve Liderlik

Dün yaptıklarımızı tekrarlayarak başarılı olamayacağımız bir dünyada yaşıyoruz. Bugünü dünden, geleceği bugünden farklı kılmayı öğrenin.

Darwin, hayatının son yıllarında, bilim dünyasına yön veren güçlü olan yaşar şeklindeki temel görüşünü uyum yeteneği yüksek olan yaşar şeklinde değiştirmişti. Bu kural, değişimin, insanlar arası ilişkileri ve iş yapma biçimini köklü olarak yeniden yapılandırdığı günümüzde özellikle önem kazanmıştır. Uyumun gerçekleşmesi, her şeyden önce her kademede çalışanların kendi zihinlerini ve düşünce biçimlerini yeniden düzenlemeleriyle mümkündür.

Bu kitapta:
– Geleceğin dünyasında geçerli olacak yetkinlikleri geliştirmek
– Yeni dünyanın yeni ikliminde hedeflere ulaşmak ve
– Başarılı bir ekibin uyumlu bir üyesi olmak için, değişimli harmanlanan ve gelecekle bütünleşen bir yaşamın temel rotasını bulacaksınız.

Yazar: Kişisel Gelişim Genel