Doğrucu Beden Dili Ercan Kaşıkçı

Bu kitapta beden dili ve iletişim alanında merak ettiğiniz konulara güncel yaklaşımlarla, yerli ve yabancı örneklerle cevap verilmektedir. Eser;

– Kültürlerarası beden dili farklılıkları,
– Cinsiyet farklılığından kaynaklanan beden dili farklılıkları.
– Beslenmenin davranış üzerinde etkileri,
– Batıl inançlar ve davranışlar,
– İş dünyasında beden dili, imaj, liderlik… gibi konuları ele almaktadır.

İşadamlarının, satış temsilcilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve insanlarla iletişim kurması gereken herkesin bir şeyler bulacağı ve esprili öyküler-fıkralar ışığında rahatlıkla okuyacağı bir eser…

Yazar: Kişisel Gelişim Genel