Yazar: Kişisel Gelişim

Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar

Çalışma psikolojisi, yönetim psikolojisi veya örgütsel davranış gibi bilim dallarının varoluşlarının nedeni, bir yandan insan, örgüt ve iş yaşamı arasındaki ilişkiyi bilimsel olarak incelemek; diğer yandan iş yaşamındaki beşeri ve örgütsel sorunları belirlemek, çözmek ve en aza indirgemektir. Bu anlamda bu bilim dallarının iki yönü olduğu vurgulanmaktadır: Bilim yönü ve uygulama yönü. Bu bilim dallarının başarıyla hedeflerine ulaşabilmeleri için bilim ve uygulamanın birbirini tamamlaması gerekir. Bu derslerin okutulduğu fakülteler ile iş dünyasının bu bağlamda birbirlerini tamamlamaları gerekir. İkisi de, birbirinin vazgeçilmezidir. Bu bilim dallarının varoluş nedeni örgütlerdeki beşeri ve örgütsel sorunların varlığı iken; bu sorunlara geliştirecek çözüm önerileri de, yine bu bilimlerin katkılarıyla ortaya çıkacaktır. Çalışma psikolojisi, yönetim psikolojisi ve örgütsel davranış bilimleri kapsamında öğrenilen kuramsal bilgiler, örgütlerde yaşanan sorunların çözümlenmesinde yol gösterir. Çeşitli fakültelerde okutulan çalışma psikolojisi, yönetim psikolojisi, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi vb. derslerde öğrenciye kuramsal bilgiler sunulmaktadır.

Bu bilgilerin pekiştirilmesi ise, ancak çalışma yaşamından alınan gerçek olayların analiz edilmesiyle mümkündür. Analiz edilecek olayların, içinde yaşanılan ülkenin kültürünü yansıtması, öğrenciye sağlanacak bilginin içerik ve boyutunu da zenginleştirecektir. Bu anlamda ülkemizde, gerçek iş yaşamından alınarak geliştirilmiş ve kendi kültürümüz bağlamında yaşanmış örnek olayları sergileyen yayınların kısıtlı olduğu gözlenmektedir. Bu gözlem doğrultusunda, Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar adlı bu kitap, yukarıda sözü edilen bilimsel alanlardaki uygulama eksikliğinin giderilmesi amacıyla beş yıllık titiz ve yorucu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu kitabın amacı, çalışma psikolojisi, yönetim psikolojisi, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi vb. derslerin kapsamında öğrenilen kuramsal bilgilerin, çalışma yaşamından alınan gerçek olayların irdelenip çözümlenmesi sürecinde tekrarlanarak pekiştirilmesidir. Bu kapsamda edinilmiş bilgilerin ışığında iş yaşamındaki olaylar analiz edilmeli, yorumlanmalı ve ideal çözümlere gidilmelidir. Her olay, benzerleri mevcut olsa da kendi koşulları içinde analiz edilmeli ve değerlendirilmelidir. Bu analiz ve değerlendirmelerin amacı, tek ve en iyi çözümü sunmak değil, eldeki bilgilere dayanarak bilimsel çözüm önerileri geliştirmektir. Ancak bilimsel yöntemin mantığıyla çözüm önerilerini geliştirecek kişilerin, kendi ilgi alanları ve mantık süreçleriyle, olayları farklı algılayacakları da unutulmamalıdır. Örnek olay çözümünün kişiye sağladığı yarar, birebir deneyim değil; analitik yetenek ve yargıların geliştirilmesidir. Örnek olayların analiz edilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, birbiri ardına gelen bir takım evrelerin izlenmesi, bu sürecin etkinliğini artıracaktır. Bu evreler düzeni içerisinde yapılacakları özetlersek: -İlk önce olgular tanımlanmalı ve sorunlar belirlenmeli; -İkinci evrede örnek olayla ilişkili bilimsel konular saptanmalı; -Üçüncü evrede ilgili kuramsal bilgiler sunulmalı; -Son evrede ise, sunulan kuramsal bilgiler ışığında, sorunlara ilişkin çözüm önerileri, alternatifleri ile birlikte tartışılmalı ve değerlendirilmelidir.

Yazar: Kişisel Gelişim

Bilimin Gücü

Elinizdeki kitap beyin gücünü en etkili şekilde kullanmanın, NLP ilkelerini hayata geçirebilmenin ve bilinç seviyesi yüksek bir insan olmanın kapılarını aralıyor. İnsanoğlundaki potansiyel gücü açığa çıkarmak amacıyla hazırlanan eser, hem bilimsel araştırmalara hem de kişisel gözlem ve tecrübelere dayanmaktadır. Birçok çarpıcı örnekle zenginleştirilen eserde bilincin gücü ile ilgili pek çok konunun yanı sıra şu soruların cevabını da bulacaksınız.

– Bilinci gelişmiş insanın nitelikleri nelerdir?
– İnsan kendi değerinin farkına nasıl varır?
– Sağlıklı bir fert olarak toplumda yer edinebilmenin yolu nedir?
– İnsanın kendi iç dünyasına yaptığı yolculuklar neden çok önemlidir?
– Hayat mühendisliği nedir?
– NLPnin ilkelerini bilinç gücümüzü yükseltmeden nasıl kullanabiliriz?

Dönerin son lokmasıyla ayranın son fırtını aynı ana denk getirebilen tek milletiz.- Arabamızın kornasıyla diğer araçlara en içten duygularımızı ifade edebiliriz.- Mutfak tüpü gaz kaçırıyor mu diye ateşle kontrol ederiz.- Kontör harcamadan iletişim kurabiliriz.- Denize girip yandıktan sonra aşırı derecede yanan sırtımıza yoğurt süreriz.-Rüzgârlı havada küller uçuşmasın diye küllüğe su koyarız.

Yazar: Kişisel Gelişim

Motivasyonel Görüşme

Motivasyonel Görüşme Tekniği, dünyada giderek yaygınlaşan bir terapi yöntemidir. Bu kitap, Motivasyonel Görüşme Tekniği hakkında teorik ve pratik bilgileri içermektedir.
İçerdiği insancıl yaklaşım, tekniğin günümüz koşullarında uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Etkinliği üstünde yapılan birçok araştırma ile Motivasyonel Görüşme Tekniği “kanıta dayalı” bir yöntem olma özelliğini tam olarak hak etmiştir. Motivasyonel Görüşme Tekniğinin aktif öğeleri sayesinde danışan – terapist ilişkisi her türlü sosyokültürel düzeyde daha kolay kurulabilmektedir.Okuyuculara, kişilerin davranışlarını ve sağlıkla ilgili alışkanlıklarını değiştirmede, hem bilgi, hem de beceriler edinme konusunda yardımcı olacaktır.

Yazar: Kişisel Gelişim

Ntc İngilizce Günlük İfadeler Sözlüğü

İngilizce Günlük İfadeler Sözlüğü, temel ve sıkça kullanılan İngilizce ifadeler için eşsiz bir kılavuzdur. Kitaptaki 7000 ifade, sağlık konuları, işe girme, banka işlemleri, kişisel duyguları belirtme gibi çeşitli sosyal konu ve konumları içeren on sekiz ana bölümde verilmiştir. Birçok olası ve uygun ifade ile ibareler her bölümde açıkça okura sunulmuştur.İngilizce Günlük İfadeler Sözlüğünde okur şu özellikleri bulacaktır: Açık seçik ve kapsamlı dizin sistemi, istenilen ifadenin hızlı bir şekilde bulunmasını sağlar. – Resmi, teklifsiz, alaycı ve kaba ifadeler sözlükte ayraç içerisinde özellikle belirtilmiştir.- İngilizce ifadelerin argo, alaycı, esprili gibi nitelikleri de göz önüne alınarak en uygun Türkçe karşılıkları verilmiştir.İngilizce Günlük İfadeler Sözlüğü, okurun her gün karşılaştığı değişik konumlarda İngilizce dil yeteneğini geniş ve etkili olarak kullanmasını sağlayan eşsiz bir başvuru kaynağıdır.

Farkında olalım ya da olmayalım, birine baktığımızda yüz ifadelerini okuruz ve o kişi hakkında bir yargıda bulunuruz. Hatta küçük bebekler bile, anne ve babalarının yüz ifadelerini yorumlamayı çok çabuk öğrenirler.

Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan eski bir gelenek… Yüzden karakter tahlili yapmak ve yüzümüze adeta kodlanmış geleceğimizle ilgili ipuçlarına ulaşmak… Kökeni kadim Çin Bilgeliğine dayanan bu gelenek, Anadoluda da Sufiler tarafından İlm-i Sima adı altında kullanılmıştır.

Yaşamınızın her alanında bu bilgilerden siz de yararlanabilirsiniz. Bazen bir arkadaş toplantısında uygulayabileceğiniz eğlenceli bir oyun gibi, bazen de önemli bir iş toplantısında karşınızdaki kişileri daha iyi tahlil edebilmek için…

Yazar: Kişisel Gelişim

Bedenin Bilgeliğini Keşfetmek

İnsan bedeni yeryüzündeki en hünerli ve muhteşem organizmadır. İnsanın yaşamı, özünde bedeninin yaşamıdır. Yaşayan bir beden aklı, ruhu, duyguları içerir. Bu yüzden bedenin hayatını bilinçli ve farkında olarak yaşamak demek; akıllı, duyarlı ve derin bir öz, biline ve canlılık İçinde yaşamak demektir.

Doğunun Tıp anlayışına göre, beden ve ruh ayrılmaz bir bütün, bir kâğıdın iki yüzü gibidir. İnsan gövdesinin her organının bedensel işlevi ana rahmine düştüğü anda, dünyaya katılan ruhumuza İlişkin manevi bîr niteliği de beraberinde getirir. Kendi bedenimiz, kendi varoluşumuzun niteliğini, sırlarını barındırır.
Ohashinin Bedenin Bilgeliğini Keşfetmek adlı bu kitabı da bu anlayışla yola çıkarak, eller, yüz, ağız, kollar, bacaklar, gözier, kulaklar., gibi organlarımızın hem maddi hem de manevi işleyişinin derinliklerini anlatıyor.

Bu kitapta okuyucu, Doğunun Tıp anlayışı açısından
bedensel özelliklerin niteliği, bedende oluşan hastalıkların ardında yatan ruhsal nedenleri ve bunların tedavi yöntemleri konusunda çok önemli bilgiler bulacaktır.

Yazar: Kişisel Gelişim

Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri

İnsanlığa Verilen En Güzle Armağan Konuşmak! Türkçeyi Güzel Kullanmak!

Konuşmak, insanlara verilen en güzel armağanlardan biridir. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik ve insanlar arası iletişimin en güzel ve kolay yoludur.

Elinizdeki kitap, bu iletişimin yolunu en iyi şekilde kullanmanız için hazırlanmıştır. Konuştuğunuz ve sizi dinleyen kişi ya da kişilere nasıl hitap etmeniz gerektiği, ses tonu ayarlaması, vurgu, ses temposu, beden dili kullanımı, sesin dengelenmesi, konuşma hazırlığı, konuşmada kullanılacak malzemeler ve sıralaması, kullanılacak belgeler, konuya hakimiyet taktikleri, dış görünüş ve kıyafetlerle ilgili birçok konuda bilgi sahibi olacağınız bir kitap.

Yazar: Kişisel Gelişim

Sosyoloji

Sosyoloji, kendi alanında en heyecan verici, dikkate değer ve popüler ders kitaplarından biridir.

Kuramsal, uygulamalı ve açıklayıcı tartışmaların kolay anlaşılabilir bir karışımını sunan Sosyoloji, bilgi, anlama ve güveni birlikte oluşturmaya özen göstermiştir. Kitabın önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:
– her bölüme özgü anahtar kavramların bir listesini içeren bölüm amaçlarına yer vermesi,
– kitabın arkasında verilen tam, ayrıntılı bir sözlükçeyle desteklenen sayfa kenarı kavram tanımları,
– daha geniş okuma yapmak için gereken materyal ve teşvikle alternatif yollar yaratmak için metnin ilgili bölümlerini birbirine bağlayanbağlantılar kutuları,
– daha ileri düzeyde okuma, yazma ve proje çalışmalarını amaçlayan, gerek metin içine yerleştirilmiş gerekse bölüm sonlarında verilen düşünmeye yönelik sorular,
– konuya göre sistematik biçimde organize edilen açıklayıcı okuma listeleri,
– yeniden inceleme ve gözden geçirip düzeltme yapmayı kolaylaştırmak için her bölümün sonunda verilen kısa özet bilgiler.

Yazar: Kişisel Gelişim

Ekip Çalışması ve Liderlik

Dün yaptıklarımızı tekrarlayarak başarılı olamayacağımız bir dünyada yaşıyoruz. Bugünü dünden, geleceği bugünden farklı kılmayı öğrenin.

Darwin, hayatının son yıllarında, bilim dünyasına yön veren güçlü olan yaşar şeklindeki temel görüşünü uyum yeteneği yüksek olan yaşar şeklinde değiştirmişti. Bu kural, değişimin, insanlar arası ilişkileri ve iş yapma biçimini köklü olarak yeniden yapılandırdığı günümüzde özellikle önem kazanmıştır. Uyumun gerçekleşmesi, her şeyden önce her kademede çalışanların kendi zihinlerini ve düşünce biçimlerini yeniden düzenlemeleriyle mümkündür.

Bu kitapta:
– Geleceğin dünyasında geçerli olacak yetkinlikleri geliştirmek
– Yeni dünyanın yeni ikliminde hedeflere ulaşmak ve
– Başarılı bir ekibin uyumlu bir üyesi olmak için, değişimli harmanlanan ve gelecekle bütünleşen bir yaşamın temel rotasını bulacaksınız.

Yazar: Kişisel Gelişim

Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi

Gelişim, insana özgü olarak düşünüldüğünde kuşkusuz bir insanlık gerçeği olarak yorumlanabilir. Var olmaya, büyümeye, olgunlaşmaya, daha sağlıklı insan anlamda gelişimin sorunları daha sağlıklı, daha yetkin, daha başarılı insan olma koşullarını arayan bir bilimin sorunlarıdır aynı zamanda.

İnsan, biyolojik, psikolojik ve sosyal-ekonomik gerçeklikle soyutlamadan, ayırmadan temellendirmek, bu kitabın temel bakış açısını oluşturmaktadır.

Kitabın ilk basımından bu yana geçen 12 yıl içinde psikoloji ve eğitim alanlarında yapılan araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanılan testlerin sayısal olarak bir hayli yol aldığı, ancak psikometrik niteliklerinde ve telif test sayısında umulan düzeyde ilerleme olmadığını gördüm. Kitabın ilk basımında olduğu gibi bu genişletilme çalışmasında da testlerin örneklemi tüm Türkiyeyi temsil edecek düzeyde olmamış, yalnızca İstanbul ve Ankaradan elde edilen kaynaklarla yetinilmiştir. Başlıca kaynaklar Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Eğitim Bölümlerinde tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri, Psikoloji Dergisi (1994 – 2004 yılı sayıları) ve testlerin yer aldığı sınırlı sayıda psikoloji ve psikiatri kitabından oluşmuştur. Bu nedenle kitabın başlığını Türkiyede Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler: Bir Başvuru Kaynağı (Genişletilmiş İkinci Basım) olarak değiştirdim.

Yazar: Kişisel Gelişim

10 Adımda Karakter Analizi

İnsanları Nasıl Bilirsiniz? Kendiniz Gibi mi?…Sevgilinizle, eşinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla, işvereninizle ilişkilerinizi düşünün… Her şey yolunda gibi görünürken içinizden bir ses aslında hiç de öyle olmadığını söyler. Oysa somut bir neden bulamazsınız. Birkaç yıldır birlikte olduğunuz sevgilinizle evlilik arifesindesiniz; lakin kararınızın doğruluğundan şüphelisiniz. Yoksa onu yeteri kadar tanımıyor musunuz? Çok çalışıyorsunuz, işyerinizde terfi bekliyorsunuz; lakin patronunuzun tavrı ters giden bir şeyler olduğunu düşündürüyor.

Yoksa kendinizi yeteri kadar gösteremiyor musunuz?10 Adımda Karakter Analizi, insanların davranışlarından, ses tonlarından, neyi nasıl söylemeyi seçmelerinden yola çıkarak size karşınızdaki kişiyi tanıma rehberi sunuyor. İçinizden gelen o iyi veya kötü sesin sebebini artık öğreneceksiniz: O ses karşınızdaki kişinin sessiz mesajlarına sizin yanıtlarınız. Yeter ki o sessiz mesajları doğru okumayı bilin. Böylece karşınızdaki kişinin gerçekten kim olduğunu göreceksiniz. Elbette, kendinizi de keşfedeceksiniz.Yeryüzünde keşfedilecek bir yer kalmadıysa da insana dair öğrenilecek çok şey var. Neden en iyi bilen siz olmayasınız?.